POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności w firmie „Zygo Zbigniew Usługi bhp i p.poż.”

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z witryny internetowej, których Administratorem jest firma Zygo Zbigniew Usługi bhp i p.poż. z siedzibą w Bełżycach przy ul. Mikołaja Kopernika nr 98, 24-200, poczta Bełżyce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) – zwanego dalej „RODO”

  1. Gromadzenie danych

Witryna prowadzona przez Administratora jest dostępna pod adresem http://zygobhp.pl/ Korzystanie z Witryny nie wymaga żadnej rejestracji. Jeśli jednak Użytkownik będzie chciał zapisać się na kurs lub szkolenie, skorzystać z formularza kontaktowego lub zostać abonentem Newslettera, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika niektórych jego danych osobowych.
W przypadku formularza kontaktowego wymagamy podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska , adresu e-mail i treści przesłanej wiadomości. Dodatkowo formularz ten wymaga akceptacji niniejszej Polityki prywatności.

Podanie przez Użytkownika wszystkich przedstawionych danych osobowych jest w pełni dobrowolne i oznacza, że wyraża on zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z art.7 RODO. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W trakcie wizyty w Witrynie możemy również gromadzić niektóre dane pobierane automatycznie przez serwer lub oprogramowanie firm trzecich (np. Google Analylitcs) takie jak: adres IP, czas wejścia i pobytu na stronie, źródło wejścia na stronę, typ i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

2.Sposób wykorzystania danych osobowych

Dane osobowe przekazane administratorowi podane będą wykorzystane do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu organizacji kursu lub szkolenia, a w przypadku w nich uczestnictwa, także do prowadzenia przez Administratora obowiązkowej dokumentacji w związku z prowadzonym szkoleniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1632).
Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji. W tym przypadku dane nie będą dalej w żaden inny sposób gromadzone i przetwarzane.

Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane i przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom. Administrator może udostępniać dane jedynie uprawnionym organom państwowym na ich prawidłowo umocowane i uzasadnione żądanie.

3. Sposób kontaktu firmy z Użytkownikiem

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Administrator prześle e-mail lub zadzwoni do Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
Jeśli Użytkownik zapisał się poprzez Witrynę lub w inny sposób wyraził zgodę na zapis do Newslettera, będzie otrzymywał okresowo wiadomości e-mail o rozpoczynających się kursach, bądź szkoleniach wysyłane przez Administratora.

4. Zmiany i usunięcie danych

Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści swoich danych. Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo w każdym momencie żądać od Administratora ich sprostowania, natychmiastowego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych. Administrator ma obowiązek sprostowania, natychmiastowego usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych na innego Administratora po otrzymaniu od Użytkownika informacji pocztą elektroniczną na jego adres e-mail lub listem poleconym na jego adres pocztowy. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.
Aby wypisać się z naszego Newslettera Użytkownik powinien przesłać na adres zygoz@poczta.fm cofnięcie zgody na wysłanie Newslettera
Nie istnieje możliwość modyfikacji i usuwania danych zbieranych automatycznie.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe podane w formularzu wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu organizacji kursu lub szkolenia, a w przypadku w nich uczestnictwa, także do prowadzenia przez Administratora obowiązkowej dokumentacji będą przechowywane bezterminowo. Jeśli Administrator nie zdoła skontaktować się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych, wówczas jego dane zostaną usunięte.
Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym nie są zapisywane przez system.
Dane podane w związku z zapisem do Newslettera będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

6. Ochrona danych

Administrator udostępnionych przez Użytkowników danych dba o ich bezpieczeństwo. Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Wykorzystywanie Cookies

Cookie (ciasteczko) jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest zapisywany na dysku komputera Użytkownika podczas odwiedzania Witryny. W ramach Serwisu www.zygobhp.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

W Cookie nie przechowujemy żądnych informacji osobowych, tylko unikalny wygenerowany losowo numer po którym rozpoznajemy użytkownika z danej przeglądarki internetowej. Gdy Użytkownik odwiedza Witrynę ponownie, dzięki plikowi cookie jego przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana przez Witrynę. Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszej witryny.

9. Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności i ogłoszenia jej poprzez zamieszczenie jej w Witrynie.

zbadmin