Montażysta rusztowań metalowych – kurs (Bełżyce 05-18.09.2021)

Rusztowanie wokół komina Montażysta/monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych to kolejny kurs z działu budownictwa organizowany przez naszą firmę.

Kurs rozpoczynamy 5 września 2021 roku o godz. 9:00 i będzie organizowany w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach (24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 44).

Uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień w zawodzie Montażysta/monter rusztowań budowlano montażowych.

Po ukończeniu kursu osoba nabywa umiejętności samodzielnego przygotowania stanowiska do montażu rusztowania oraz potrafi budować rusztowanie dowolnego typu posługując się dokumentacją tego rusztowania.

Każdy z uczestników otrzyma za darmo materiały oraz niezbędne skrypty potrzebne do nauki. Istnieje również możliwość wypożyczenia książek tematycznych związanych ze szkoleniem.

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem dla słuchaczy oraz bazą noclegową dla 30 osób obok miejsca szkolenia. Dla uczestników szkolenia serwis kawowy GRATIS!!! Na miejscu znajduje również stołówka, w której można zjeść gorące posiłki.

Nie czekaj, zadzwoń pod nr 663 929 880 i zapisz się już dziś!

1. Jaki jest cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

2. Kto może uczestniczyć?

Uczestnikiem kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają:

  • wykształcenie w stopniu co najmniej podstawowym
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych (przeprowadzenie badania lekarskiego dla kandydatów zapewnia organizator w cenie kursu)

3. W jaki sposób prowadzony jest kurs?

Kurs składa się z 2 części:

  • teoretycznej (BHP, użytkowanie eksploatacyjne, budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych, technologia montażu i demontażu rusztowań).
  • praktycznej – montaż i demontaż rusztowań

Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest w ośrodku szkolenia sprawdzian umiejętności praktycznych i teoretycznych przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

4. Jak długo trwa kurs?

Czas trwania kursu: 80 godzin

5. Jakie uprawnienia uzyskuje kursant?

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu na uprawnienia montażysty rusztowań budowlano-montażowych, kursant otrzymuje kwalifikacje w zawodzie, książeczkę operatora oraz świadectwo.

6. Program kształcenia:

  • BHP
  • Użytkowanie eksploatacyjne
  • Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych
  • Technologia montażu i demontażu
  • Zajęcia praktyczne