Operator walców drogowych klasy III kurs (Ryki 10.04.2021)

Podwójny hydrauliczny drogowy walec wibracyjny

Podwójny hydrauliczny drogowy walec wibracyjny

Operator walców drogowych klasy III* to kolejny z kursów, które organizuje nasza firma z działu maszyny do robót ziemnych i drogowych.

Pierwsze spotkanie i rozpoczęcie kursu 10 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach (08-500 Ryki ul. Żytnia 5).

Uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień w zawodzie operatora walców drogowych klasy III.

Po zakończeniu kursu i egzaminie otrzymasz świadectwo oraz książeczkę operatora z wpisem operatora walców drogowych kl. III

Każdy z uczestników otrzyma za darmo materiały oraz niezbędne skrypty potrzebne do nauki. Istnieje również możliwość wypożyczenia książek tematycznych związanych ze szkoleniem.

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem dla słuchaczy. Dla uczestników szkolenia serwis kawowy GRATIS!!!

Nie czekaj, zadzwoń pod nr 663 929 880 i zgłoś swój udział już dziś!

1. Jaki jest cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora walców drogowych w zakresie III klasy uprawnień.

2. Kto może uczestniczyć?

Uczestnikiem kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają:

 • wykształcenie w stopniu co najmniej podstawowym
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora walców drogowych (przeprowadzenie badania lekarskiego dla kandydatów zapewnia organizator w cenie kursu)
 • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej operatora walców drogowych trwający co najmniej 26 godzin.  W przypadku braku udokumentowanej praktyki organizator kursu umożliwia odbycia takiego stażu za dodatkową odpłatnością.

3. W jaki sposób prowadzony jest kurs?

Kurs składa się z 2 części:

 • teoretycznej (użytkowanie eksploatacyjne, zapoznawanie się z dokumentacją techniczną, BHP, podstawy elektrotechniki, budowa i charakterystyka silników spalinowych, elementy hydrauliki, zapoznanie się z technologią robót).
 • praktycznej – praca walcem drogowym.

Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest w ośrodku szkolenia sprawdzian umiejętności praktycznych i  teoretycznych przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

4. Jak długo trwa kurs?

Czas trwania kursu: 176 godzin

5. Jakie uprawnienia uzyskuje kursant?

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu na uprawnienia operatora, kursant otrzymuje kwalifikacje w zawodzie operatora walców drogowych, książeczkę operatora oraz świadectwo.

6. Program kształcenia:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa walców drogowych
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne

*III klasa uprawnień wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i  innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)