Operator równiarki – kurs (Ryki 10.04.2021)

równiarka

Równiarka

Uprzejmie informujemy, iż kurs operatora równiarek do 110kW klasy III* rozpoczyna się 10 kwietnia 2021 roku o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach (08-500 Ryki ul. Żytnia 5).

Słuchacze będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień w zawodzie operatora równiarek do 110kW klasy III.

Każdy z uczestników otrzyma za darmo materiały oraz niezbędne skrypty potrzebne do nauki. Istnieje również możliwość wypożyczenia książek tematycznych związanych ze szkoleniem.

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem dla słuchaczy oraz bazą noclegową dla 30 osób obok miejsca szkolenia. Dla uczestników szkolenia serwis kawowy GRATIS!!! Na miejscu znajduje również stołówka, w której można zjeść gorące posiłki.

Nie czekaj, zadzwoń pod nr 663 929 880 i zapisz się już dziś!

1. Jaki jest cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora równiarki do 110kW w zakresie III klasy uprawnień.

2. Kto może uczestniczyć?

Uczestnikiem kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają:

  • wykształcenie w stopniu co najmniej podstawowym
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora ładowarki do 110kW (przeprowadzenie badania lekarskiego dla kandydatów zapewnia organizator w cenie kursu).

3. W jaki sposób prowadzony jest kurs?

Kurs składa się z 2 części:

 • teoretycznej (użytkowanie eksploatacyjne, zapoznawanie się z dokumentacją techniczno-ruchową, BHP, podstawy elektrotechniki, budowa i charakterystyka silników spalinowych, elementy hydrauliki, zapoznanie się z technologią robót).
 • praktycznej – praca równiarką do 110kW

Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest w ośrodku szkolenia sprawdzian umiejętności praktycznych i teoretycznych przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

4. Jak długo trwa kurs?

Czas trwania kursu: 176 godzin

5. Jakie uprawnienia uzyskuje kursant?

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu na uprawnienia operatora, kursant otrzymuje kwalifikacje w zawodzie operatora równiarki do 110kW, książeczkę operatora oraz świadectwo.

6. Program kształcenia:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa równiarek
 • Technologie robót
 • Zajęcia praktyczne

*III klasa uprawnień wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)