Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. kl. uprawnień – Ryki 27.06.2020

Przecinarka do nawierzchni dróg

Przecinarka do nawierzchni dróg

Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień to nowy kurs z kategorii obsługi maszyn do robót drogowych i ziemnych który rozpoczynamy.

Rozpoczęcie kursu 27 czerwca 2020 roku o godzinie 900 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach (08-500 Ryki ul. Żytnia 5)

Uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień w zawodzie operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III. klasy uprawnień.

Po zakończeniu kursu i egzaminie otrzymasz świadectwo oraz książeczkę operatora z wpisem  operatora przecinarek do nawierzchni dróg kl. III

Każdy z uczestników otrzyma za darmo materiały oraz niezbędne skrypty potrzebne do nauki. Istnieje również możliwość wypożyczenia książek tematycznych związanych ze szkoleniem.

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem dla słuchaczy oraz bazą noclegową dla 30 osób obok miejsca szkolenia. Dla uczestników szkolenia serwis kawowy GRATIS!!! Na miejscu znajduje również  stołówka, w której można zjeść gorące posiłki.

Nie czekaj, zadzwoń i zgłoś chęć udziału pod nr 663 929 880 już dziś!

1. Jaki jest cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do bezpiecznej obsługi oraz pracy w zawodzie operatora przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień.

2. Kto może uczestniczyć?

Uczestnikiem kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają:

 • wykształcenie w stopniu co najmniej podstawowym,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora przecinarek do nawierzchni dróg (przeprowadzenie badania lekarskiego dla kandydatów zapewnia organizator).

3. W jaki sposób prowadzony jest kurs?

Kurs składa się z 2 części:

 • teoretycznej (budowa i zasada działania przecinarek do dróg, użytkowanie eksploatacyjne, zapoznawanie się z dokumentacją techniczną, BHP, techniki bezpiecznej i ekonomicznej pracy).
 • praktycznej – praca przecinarką do dróg.

Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest sprawdzian umiejętności praktycznych i  teoretycznych przeprowadzany przez Komisję Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie.

4. Jak długo trwa kurs?

Czas trwania kursu: 44 godziny

5. Jakie uprawnienia uzyskuje kursant?

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu na uprawnienia operatora, kursant otrzymuje uprawnienia w zawodzie operatora przecinarek do dróg, książeczkę operatora oraz świadectwo.

6. Program kształcenia:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Budowa przecinarek do nawierzchni dróg
 • Technologia robót
 • Zajęcia praktyczne