Operator podestu ruchomego (zwyżka) P I – Matczyn (20.11.2023)

podest ruchomy przejezdny samochod

podest ruchomy

Kurs na operatora podestu ruchomego przejezdnego IP   (wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewożone) rozpoczynamy 20 listopada 2023 roku o godzinie 8:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Matczynie (24-200 Bełżyce, Matczyn 25).

Uczestnicy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień IP w zakresie podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe, przewoźnych.

Po zakończeniu kursu i egzaminie otrzymasz Zaświadczenie kwalifikacyjne Urzędu Dozoru Technicznego.

Każdy z uczestników otrzyma za darmo materiały oraz niezbędne skrypty potrzebne do nauki. Istnieje również możliwość wypożyczenia książek tematycznych związanych ze szkoleniem.

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem dla słuchaczy oraz bazą noclegową dla 30 osób obok miejsca szkolenia. Dla uczestników szkolenia serwis kawowy GRATIS!!! Na miejscu znajduje również  stołówka, w której można zjeść gorące posiłki.

Nie czekaj, zadzwoń pod nr 663 929 880 i zgłoś swój udział już dziś!

1. Jaki jest cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji do obsługi urządzeń transportu bliskiego  w kategorii IP w zakresie uprawnienia: podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne.

2. Kto może uczestniczyć?

Uczestnikiem kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają:

 • wykształcenie w stopniu co najmniej podstawowym
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające do pracy na stanowisku (przeprowadzenie badania lekarskiego dla kandydatów zapewnia organizator w cenie kursu)

3. W jaki sposób prowadzony jest kurs?

Kurs składa się z 2 części:

 • teoretycznej (użytkowanie eksploatacyjne, zapoznawanie się z dokumentacją techniczno-ruchową, BHP, podstawy elektrotechniki,  elementy hydrauliki, zapoznanie się z technologią pracy).
 • praktycznej – praca podestem ruchomym przejezdnym.

Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest w ośrodku szkolenia sprawdzian umiejętności praktycznych i  teoretycznych przeprowadzany przez komisję z Urzędu Dozoru Technicznego.

4. Jak długo trwa kurs?

Czas trwania kursu: 32 godziny

5. Jakie uprawnienia uzyskuje kursant?

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu na uprawnienia operatora, kursant uzyskuje uprawnienia w zakresie obsługi podestów ruchomych przejezdnych: wolnobieżnych, samojezdnych montowanych na pojeździe, przewoźnych.

6. Program kształcenia:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Elementy hydrauliki
 • Technologie robót
 • Zajęcia praktyczne

*Podstawa prawna: Ustawa o dozorze technicznym  dnia 21.12.2000 r. (Dz.U. nr 122, poz 1321 oraz z 2002 r. nr 74 poz. 676)