Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej kl. I i kl. .III (Ryki 25.09.2021).

Koparka jednonaczyniowa JCB

Koparka jednonaczyniowa JCB

Operator koparek jednonaczyniowych klasy I*  to kolejny kurs z grupy kursów dotyczących obsługi maszyn do robót ziemnych i drogowych organizowany przez naszą firmę. 25 września 2021 roku o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach (08-500 Ryki ul. Żytnia 5).

Kursanci będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji oraz uzyskanie uprawnień w zawodzie operatora koparek jednonaczyniowych klasy I* .

Po zakończeniu kursu i egzaminie otrzymasz świadectwo oraz książeczkę operatora z wpisem operatora koparek jednonaczyniowych kl. I*.

Każdy z uczestników otrzyma za darmo materiały oraz niezbędne skrypty potrzebne do nauki. Istnieje również możliwość wypożyczenia książek tematycznych związanych ze szkoleniem.

Dysponujemy bezpłatnym parkingiem dla słuchaczy. Dla uczestników szkolenia serwis kawowy GRATIS!!!

Nie czekaj, zadzwoń pod nr 663 929 880 i zgłoś swój udział już dziś!

1. Jaki jest cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie I lub III klasy uprawnień.

2. Kto może uczestniczyć?

Uczestnikiem kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz posiadają:

 • wykształcenie w stopniu co najmniej podstawowym
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparki jednonaczyniowej (przeprowadzenie badania lekarskiego dla kandydatów zapewnia organizator w cenie kursu)

3. W jaki sposób prowadzony jest kurs?

Kurs składa się z 2 części:

 • teoretycznej (użytkowanie eksploatacyjne, zapoznawanie się z dokumentacją techniczno-ruchową, BHP, podstawy elektrotechniki, budowa i charakterystyka silników spalinowych, elementy hydrauliki, zapoznanie się z technologią robót).
 • praktycznej – praca koparką jednonaczyniową

Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest w ośrodku szkolenia sprawdzian umiejętności praktycznych i teoretycznych przeprowadzany przez komisję powołaną przez Dyrektora Centrum Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

4. Jak długo trwa kurs?

Czas trwania kursu: 134 godziny

5. Jakie uprawnienia uzyskuje kursant?

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu na uprawnienia operatora, kursant otrzymuje kwalifikacje w zawodzie operatora koparki jednonaczyniowej, książeczkę operatora oraz świadectwo.

6. Program kształcenia:

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa koparek jednonaczyniowych
 • Technologie robót
 • Zajęcia praktyczne
*I klasa uprawnień wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych